Indendørs lille
Mikroorganismer trives og formerer sig hastigt i organisk materiale, dvs. fedt og urenheder fra kroppen. Derfor er det vigtigt at desinficere pools, badebassiner, spa og solarier, således at smitte-risiko minimeres mest muligt.

Spa-bade
Da visse spabade ikke er udstyret med et filtersystem, vil rester af olie, sæbe, cremer, hår og urenheder fra kroppen samles indvendigt i rørsystemet. Dette snavs  giver optimale betingelser for bakterievækst, og der dannes med tiden et såkaldt "biofilm", på indersiden af vandrørene, hvorfor det er nødvendigt at rørsystemet med jævne mellemrum desinficeres med et effektivt middel, f.eks. Rodalon.

Sådan gør du: Lav en opløsning 1:10 med Rodalon Indendørs og lad opløsningen cirkulere i   rørsystemet i ca. 20 min. Derefter skylles rørene igennem med rent vand 2-3 gange, inden spa-badet tages i brug.

Alle typer spabade bør renses og desinficeres med jævne mellemrum.

Pools og bade-bassiner
For at få størst mulig glæde af poolen/bade-bassinet er det vigtigt, at vandet er sundt og rent. Hvis poolen vedligeholdes jævnligt med Rodalon, undgår du bakterievækst og risiko for smitte.

Inden bassinet/poolen tages i brug rengøres det indvendigt med en Rodalon Indendørs opløsning 1:10. Skyl grundigt efter med rent vand.

 
Solarier
Efter brug bør solariet desinficeres med en Rodalon Indendørs opløsning 1:10. Lav en opløsning og aftør fladerne med en blød klud. Rens efter med rent vand. På denne måde undgår du evt. smitte fra  person til person.