Rodalon SKIMMEL

Skånsom og effektiv

 

Skimmelsvamp og skimmelvækst

Der findes skimmelsvampe i alle huse og bygninger, som med de rette betingelser kan vokse på diverse overflader og materialer til gene for indeklimaet, og dermed for os mennesker.

 

Skimmelsvampe kan kun formere sig når fugtigheden er over 75% i luft og på materialer, så derfor skal årsagen til skimmelsvampevækst klarlægges, og årsagen til problemet udbedres (materialer skal evt. udskiftes) – ellers er der stor risiko for at problemet vender tilbage igen.

 

Skimmelsvamp ødelægger ikke dit hus men de kan påvirke og ødelægge dit indeklima, med fysisk ubehag til følge såsom, irriterede slimhinder, åndedrætsbesvær, kløe, hovedpine, koncentrationsbesvær og i sjældne tilfælde allergi.

Skimmelsvampe kan vokse et utal af steder men særligt steder som skabe og inventar, der står op ad ydervægge med begrænset isolering, kældre, vindueskarme og områder omkring baderum er steder med ofte forekommende skimmelsvampevækst.